3e Kwartaalrapportage 2018

In de begroting 2018 bedroeg de raming onvoorzien €221.200. Tot en met deze rapportage is voor een bedrag ad €137.000 ten laste gebracht van deze raming. In onderstaand overzicht vindt u een nadere specificatie.

(bedragen x €1)

Verloop Onvoorzien

Bedrag

Stand Onvoorzien begroting 2018

221.100

Huldiging Carlijn Achtereekte

-15.000

Formateur tbv collegeonderhandelingen

-14.000

Saldo Onvoorzien 2e kwartaalrapportage

192.100

Kosten onderzoek werkmakelaar

-41.000

Kosten onderzoek meerjarenbegroting NV Deventer Schouwburg

-42.000

Benoeming burgemeester

-25.000

Saldo Onvoorzien 3e kwartaalrapportage

84.100