3e Kwartaalrapportage 2018

In het Treasurystatuut is vastgelegd dat wordt gerapporteerd over de voortgang van de treasury activiteiten.